KONTAKT – Keramika Artre

KONTAKT

Napíšte nám :

Jozef Peťovský – ARTRE

Mudroňovo 50
946 32 Mudroňovo

Prevádzka :
Marina park
Roľníckej školy 1519,945 01 Komárno

IČO : 47 103 485
DIČ : 10 782 389 75

e-mail : artrekeramika@gmail.com
mobil : 0944 207 350

Číslo živnostenského registra: 410-27173, vydal OÚ v Komárne

Dozorný orgán :
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

X